Vil du bli en del av vårt frivillig-team?

Vi har frivillige til ulike gjøremål, både direkte med dyrene, praktisk arbeid og administrative oppgaver. Se om noen av disse frivillige rollene passer for deg og fyll ut søknadsskjema for å bli frivillig hos oss. Det er begrenset antall frivillige på alt arbeid som er direkte med dyrene. Dette er for å begrense antall mennesker dyrene skal forholde seg til og for å sikre ro og stabilitet. Vi har ikke god erfaring med, og ikke kapasitet til, å føre ventelister. Følg derfor med på hjemmesiden for å søke på nytt dersom det står at vi trenger flere frivillige til den rollen du kan tenke deg.  Når ditt søknadsskjema er sendt inn, har vi et mål om å svare alle innen 1 uke etter innsendt skjema.

NB: Fyll ut skjemaet så grundig og utfyllende som mulig.

Vi gjør alt vi kan for å gi alle våre frivillige god opplæring og oppfølging. Du vil bli en del av et stort team og vi får jevnlig tilgang på kurs og foredrag som vi deler med våre frivillige. Å være frivillig hos oss kan være en god mulighet for å tilegne seg relevant erfaring og kunnskap til eventuelt fremtidig arbeid.

VEDLIKEHOLD

Hva går oppgavene ut på?

Vi har ingen vaktmester hos oss og har stort behov for hjelp til vedlikehold og praktiske oppgaver. Dette kan være gressklipping, raking, snømåking, enkel snekring, maling, vasking av gjerder osv. Dette er en ganske fleksibel rolle, de frivillige kan enten jobbe sammen i team eller man kan holde på alene når man har fått nødvendig opplæring.

Hvem ser vi etter?

Vi ser etter deg som kan tenke deg å komme til oss jevnlig og hjelpe til med praktiske oppgaver. Det er en fordel om du er løsningsorientert og ikke er redd for litt fysisk arbeid. Vi trenger personer som, etter opplæring, kan være selvgående da dette er en type frivillig arbeid som ikke blir tett fulgt opp hver gang.

Vi setter veldig stor pris på deg som ønsker å hjelpe oss med vedlikehold da dette er noe vi ikke alltid rekker i hverdagen.

Søknadsskjema

SOSIALE MEDIER

Hva går oppgavene ut på?

Vi har ulike administrative oppgaver knyttet til mail, sosiale medier, nettbutikk og annet informasjonsarbeid. Noe kan gjøres hjemmefra, mens annet må gjøres fra gården. Dette kan være å besvare henvendelser på mail, pakke sendinger fra nettbutikk, skrive innlegg til sosiale medier eller andre små og store oppgaver.

Hvem ser vi etter?

Vi ser etter deg som er komfortabel med PC og mail. Om du har erfaring med sosiale medier eller annet informasjonsarbeid er det en stor fordel! Her er vi helt avhengig av stabilitet da det er oppgaver som må følges opp kontinuerlig.

Søknadsskjema

KENNELASSISTENT (hund)

Hva går oppgavene ut på?

Kennelassistenter er på gården i flere timer av gangen. Disse er hjelpere til de ansatte på vakt. Oppgavene kan bestå i vasking, rense luftegårder, lage mat, håndtere klesvask og brette tepper, rydde donasjoner og generell rydding av gården. Det kan også innebære samvær med hundene. Med andre ord, alle små og store oppgaver som skal gjøres hver dag. Ved å hjelpe til med dette frigjør du de ansattes tid til trening og kan bidra med samvær så hundene får mindre alenetid.

Hvem ser vi etter?

Vi ser etter deg som kan komme minimum en gang i uka. Du må ha et ønske om å hjelpe til med praktiske gjøremål i tillegg til å være sammen med hundene. Som kennelassistent jobber du tett på andre mennesker og dyrene. Det er derfor veldig viktig at du er villig til å lære om hvordan vi forventer at du opptrer rundt dyrene. Som kennelassistent ser vi etter deg som har erfaring med hunder og har en interesse for å lære om adferd. Som kennelassistent vil du være en nøkkelperson på FOD gården!

Søknadsskjema

Hva går oppgavene ut på?

Som frivillig på omplassering er du en del av et team som er ledet av en ansatt, vår omplasseringsansvarlig. Oppgavene kan være å besvare e-post, besvare telefon, gå gjennom spørreskjema og kalle inn til intervjuer. Noen av våre nøkkelfrivillige har også samtaler med potensielle hjem og oppfølging av hunder etter adopsjon og hunder i fosterhjem. Vi forventer en økning i antall forespørsler om omplassering av hund i tiden framover og trenger et sterkt og stabilt team!

Hvem ser vi etter? Som frivillig på omplassering vil du være helt avgjørende for at hundene skal komme seg videre ut i sine nye hjem. Vi trenger deg som ønsker å hjelpe til over tid da disse oppgavene krever kontinuitet. For frivillige på omplassering er det bedre å gjøre litt ofte, enn å gjøre mye sjelden. For å jobbe frivillig med omplassering må du ha kunnskap om hunders behov, atferd og belønningsbasert trening. Du må også trives med å jobbe som en del av et team.

Søknadsskjema

KATTEHUSVAKT – VAKT

Hva går oppgavene ut på?

Frivillig på vakter er på gården i flere timer om gangen. Disse er hjelpere til de ansatte på vakt. Oppgavene kan bestå i vasking, rense dokasser, se til at kattene har tilstrekkelig mat og vann, håndtere klesvask og brette tepper, rydde donasjoner og generell rydding av gården. Det innebærer også samvær med kattene og på denne måten vil du bidra til å gjøre kattene trygge på mennesker og gi dem mindre alenetid.

Hvem ser vi etter?

Vi ser etter deg som kan komme jevnlig. Du må ha et ønske om å hjelpe til med praktiske gjøremål i tillegg til å være sammen med kattene. Som frivillig på vakt jobber du tett på andre mennesker og dyrene. Det er derfor veldig viktig at du er villig til å lære om hvordan vi forventer at du opptrer rundt dyrene. Som kattehus-vakt ser vi etter deg som har erfaring med katter og har en interesse for å lære om adferd.

Som kattehusvakt vil du være en nøkkelperson på FOD gården!

Søknadsskjema

OMPLASSERING (katt)

Hva går oppgaven ut på?

Som frivillig på omplassering av katter har du ansvar for hele prosessen. Du kaller inn personer på samtale, holder samtale med dem og matcher dem ut fra dette med en av kattene i systemet. For å finne riktig hjem for hver enkelt katt, samarbeider du med fosterhjemmene og personal på gården. Du avtaler deretter introduksjon mellom katt og hjem og har kontraktsmøte med det nye hjemmet.

Hvem ser vi etter? Til denne oppgaven ser vi etter deg som trives med å snakke med mennesker. Du må være selvgående og trives med å organisere. Det er også nødvendig at du har innsikt i katters behov for å evne å finne det rette hjemmet for hver enkelt katt. Grunnleggende PC ferdigheter er også en fordel da søknadsskjema, informasjon om katter og kontrakter er nettbasert. Vi trenger deg som ønsker å hjelpe til over tid da disse oppgavene krever kontinuitet. Det er en stor fordel om du har erfaring som fosterhjem eller har hatt lignende eller tilsvarende roller i andre organisasjoner.

Søknadsskjema

ADMINISTRATIVT (katt)

Hva går oppgaven ut på?

Som administrativ frivillig på kattehuset er det litt ulike oppgaver du kan bli tildelt. Det kan være å besvare mail og å legge inn søknadsskjemaer i vår database. I denne rollen inngår også mye annet PC arbeid – oppgavene er varierte.

Hvem ser vi etter? Vi ser etter deg som trives med administrative oppgaver. Du må benytte egen PC og du kan jobbe hjemmefra eller fra gården når det er ledig på kontoret. En viss datakunnskap er her å foretrekke. I denne rollen vil du være det første kontaktpunktet mellom kattehuset og eksterne, det er derfor viktig at du har gode kommunikasjonevner. Vi trenger deg som ønsker å hjelpe til over tid da disse oppgavene krever kontinuitet. For frivillige på admin katt er det bedre å gjøre litt ofte, enn å gjøre mye sjelden.

Søknadsskjema

ADMINISTRATIVT – FOSTERHJEM (katt)

Hva går oppgavene ut på?

Som koordinator for fosterhjemmene er du ansvarlig for hovedvekten av kommunikasjonen med, og oppfølgingen av, et antall fosterhjem. Du vil være organisasjonens bindeledd til disse fosterhjemmene. Andre arbeidsoppgaver man kan få i denne rollen er å koordinere veterinæroppfølging av katter i fosterhjem, utarbeide og ferdigstille annonser for kattene i fosterhjem og å holde godkjenningssamtaler med familier som ønsker å bli fosterhjem. Hvilken eller hvilke av disse oppgavene man får, avgjøres av ansvarlig for rollen, i samarbeid med deg som frivillig.

Hvem ser vi etter? For å følge opp fosterhjem og å ha samtaler er det en fordel om du har noe kunnskap om kattens behov. Du må også like å være i kontakt med mennesker da du skal fungere som støtte for fosterhjemmene. Det er viktig at du trives med å arbeide i team – samarbeid mellom organisasjonen, koordinatorene og fosterhjemmene er avgjørende! Som annonsør må du ha litt PC kunnskaper da oppgaven innebærer blant annet redigering av bilder, å lage fine collager og å registrere annonsen i goodledocs. Vi trenger deg som ønsker å hjelpe til over tid da disse oppgavene krever kontinuitet.

Søknadsskjema

KJØREHJELP

Hva går oppgaven ut på?

Som kjørehjelp er du med i en FB gruppe der det legges ut ulike kjøreoppdrag. Dette kan være henting av donasjoner fra privatpersoner eller bedrifter. Det kan også være transport av dyr til/fra veterinær eller til/fra fosterhjem/adopsjonshjem.

Hvem ser vi etter? Vi ser etter deg som har en bil og som kan tenke deg å hjelpe til! Om du har stor bil eller henger er det helt strålende da vi av og til får store donasjoner eller har behov for hjelp til for eksempel kjøring av søppel eller lignende.

Søknadsskjema

Barn og ungdom 

Det er kun personer over 18 år som kan være frivillige på gården. Voksne frivillige kan kun etter avtale ha med barn eller ungdom. Det er kun personer over 18 år som kan holde hundene på tur.

0
    0
    Din handlekurv
    Handlekurven din er tomTilbake til butikken